FACULTY

HOME  |  FACULTY
 • Marine Geology and Resources

  • LIU Yifeng
  • WU Tao
  • LI Zilong
  • YE Ying
  • LOU Zhanghua
  • LI Chunfeng
  • ZHU Rong
  • CHEN Xuegang
  • JIN Aimin
  • Loh Pei Sun
  • LI Gang
  • CHEN Guoxin
 • Marine Biology & Pharmacology

  • WANG Nan
  • MA Zhongjun
  • WANG Yan
  • ZHANG Zhizhen
  • TONG Mengmeng
  • ZHANG Chunfang
  • WANG Pinmei
  • XU Jinzhong
  • ZHEN Daoqiong
  • ZHANG Dongdong
  • DING Wanjing
  • DI Yanan
  • SHEN Li
  • XIA Meisheng
 • Physical Oceanography & Remote Sensing

  • BAI Yefei
  • SONG Jinbao
  • WU Jiaping
  • George Christakos
  • LI Peiliang
  • LE Chengfeng
  • ZHANG Jicai
  • LI Shuang
  • YANG Xuchao
  • HE Shuangyan
  • YUAN Yeping
  • SONG Dan
  • CAO Anzhou
 • Ocean Engineering & Technology

  • QIAN Peng
  • CHEN Ying
  • ZHANG Dahai
  • HUANG Haocai
  • FAN Wei
  • CHEN Jiawang
  • SONG Hong
  • LIN Yuan
  • HUANG Bin
  • HUANG Hui
  • SUN Dan
  • SI Yulin
  • WANG Hangzhou
 • Naval Architecture & Engineering

  • WANG Cheng
  • ZHU Ronghua
  • LIU Pengfei
  • LENG Jianxing
  • WANG Lizhong
  • WANG Chizhong
  • LI Ming
  • LIANG Xu
  • GE Han
  • JIAO Lei
  • SHEN Linwei
  • WEI Yan
  • CHEN Zhenwei
 • Port. Coastal & Offshore Engineering

  • WEI Maoxing
  • WU Chuangzhou
  • LUO Min
  • JIAO Pengcheng
  • HE Zhiguo
  • SUN Zhilin
  • SUN Hongyue
  • CHENG Niansheng
  • ZHAO Xizeng
  • THOMAS PAHTZ
  • YAO Yanming
  • HE Fang
  • LIU Xiaowei
  • GAO Yangyang
  • Lin, Yingtien
  • HU Peng
  • SHEN Jiayi
  • WAN Zhanhong
  • YU Yang
  • LIU Weijie
  • LI Li
  • XIA Yuezhang
  • LI Wei
  • DENGZHENGZHI
 • Ocean Sensing & Networking

  • ZHANG Zejun
  • ZHENG Huarong
  • LIN Jianmin
  • QU Fengzhong
  • XU Wen
  • XU Jing
  • David S. H. Huang
  • SUN Guiqing
  • MA Dongfang
  • ZHU Weining
  • WU Yezhou